Vår hållbarhetspolicy

Våra mål

  • Integrera hållbarhet i de råd och lösningar som vi erbjuder våra kunder.
  • Medvetet hantera de miljömässiga och sociala effekterna av vår egen verksamhet till nytta för alla våra intressenter.
  • Vara en aktiv och ansvarstagande deltagare på de platser där vi verkar.

Våra åtaganden

  • Säkerställa att vi följer alla gällande lagar och förordningar rörande samhälle, företag och miljö.
  • Tillhandahålla en arbetsplats som är hälsosam och säker för varje medarbetare och intressent varhelst i världen vi arbetar.
  • Sträva efter att kunna motivera vår personal att hela tiden utvecklas, och att man alltid väger in företagets hållbarhetspolicy i sitt arbete.
  • Ställa krav på våra leverantörer att de varor och tjänster vi köper uppfyller våra högt ställda hållbarhetskrav.
  • För att bidra till en värld där hänsyn tas till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, vill vi ge stöd till olika välgörenhetsorganisationer och andra former av verksamhet, som arbetar mot samma mål.