Tjänster

Vi erbjuder allt från projektledning till utbildning


Projektledning

Vi erbjuder projektledning för hela eller delar av ett projekt där förstudier, teknisk rådgivning, samordning, framtagning av specifikationer, upphandling, konstruktion, installation, inspektioner, idrifttagning, prestandaprov, dokumentation och utbildning kan ingå.

Automation

Konstruktion av system innehållande: lågspänningsutrustning, processutrustning, instrumentering, automatikutrustning. Systemering och programmering av PLC, SCADA/HMI och DCS system med eller utan fältbussteknologi.


Material

Där vi har totalåtagande kan leverans av styrsystem, automatikskåp etc. ingå.

Montageledning/inspektion

Montageledning/inspektion av el- och instrumentanläggningar.

Idrifttagning

Idrifttagning och injustering av anläggningar inom verkstads- och processindustrin.

Dokumentation och Utbildning

Dokumentation av anläggningar och utbildning av drift- och underhållspersonal.