MED HELA VÄRLDEN SOM ARBETSFÄLT

Automationslösningar med högsta kvalitet och miljöhänsyn

Projektledning

Automation

Idrifttagning

Bolaget grundades år 2000 i Växjö

Privatägt aktiebolag med sex anställda

Affärsidé

Vi erbjuder konsulter med lång erfarenhet, med vana att arbeta självständigt och i ledande befattning. Vi vill bygga långsiktiga relationer med våra kunder, där vi tillgodoser ert behov av kompetent resursförstärkning.

Målsättning

Vår målsättning är att vara en komplett leverantör och erbjuda allt från resursförstärkning till totalåtagande. Målsättningen är vidare att vi ska se till att kundens position och konkurrenskraft stärks genom vår kompetens och våra insatser.

Senaste nytt

2017-08-20: Ny hemsida publicerad
2017-07-01: Nyrenoverat kontor klart
2017-02-01: Avtal tecknat med ABB

Bli en av oss

Vi söker ständigt efter duktiga medarbetare!